BiolFish, tänään Monopolissa

Ensimmäinen painos järjestettiin politiikka-, maatalous-, elintarvike- ja metsätalousministeriltä sekä Puglian alueelta ja se edusti eräänlaista syvällistä foorumia kalastus-, vesiviljely- ja luomutuotannon kestävyyttä koskevista kysymyksistä.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan: tuotanto, markkinat ja yhteisö.


Ensimmäisen tavoitteena on edistää luomuviljelymenetelmiä vesiviljelyalalla ja tieteellisten perusteiden levittämistä ympäristöystävällisen tuotannon tukemiseksi, kestävän kalastuksen edistämiseksi ja kalatuotteiden laadun parantamiseksi.
Toinen tavoite on kuluttaja auttaa häntä tietoisesti suhtautumaan tuotteiden laatuun ja bio- tai ekologisesti kestävien tuotteiden paikalliseen kulutukseen.
Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, sen tavoitteena on luoda vakaa suhteiden verkosto alueellisella tasolla sen yleisen imagon parantamiseksi ja parantamiseksi sekä matkailun että tuottavuuden kannalta.

Tapahtuma järjestetään 1. - 5. kesäkuuta Monopolissa (BA).


Lisätietoja:
www.biolfish.info

Tunnisteet:  Todellisuus Vanha Testi - Psyke Rakkaus-E-Psykologia